Dolnośląskie – druga tura bezzwrotnych dofinansowań unijnych na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców