Łódzkie – bezzwrotne dofinansowania unijne dla mikro i małych przedsiębiorców