Stan epidemii - wyłączenia z obowiązkowej kwarantanny