Zwiększenie limitu gwarancji kredytowej dla przedsiębiorców