Darowizny przekazane na walkę z epidemią odliczysz nawet podwójnie