Wydłużony termin na sporządzenie sprawozdania finansowego