Termin złożenia informacji ORD-U i IFT-2R zostanie przesunięty