Stan epidemii - zachowanie 1,5 metra odległości pomiędzy stanowiskami pracy