Dalsze ograniczenia w handlu związane ze stanem epidemii