Czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej