Jak odroczyć podatek, którego termin zapłaty nie upłynął?