Rozliczenie straty za 2020 r. w zeznaniu za 2019 r.