Zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców niezatrudniających innych osób