BGK udzieli dużym i średnim firmom poręczeń i gwarancji spłaty do 80% wartości kredytów