Usługi i dostawy potrzebne dla przeciwdziałania COVID-19 bez procedur przetargowych