Odroczono termin zapłaty podatku od przychodów z budynków