Dłużnik nie zwiększy dochodu od niezapłaconych faktur