Kierowanie spółką przez zarząd i wspólników dozwolone także na odległość