Kontrole dozoru technicznego w 2020 r. przesunięte o 6 miesięcy