Zwolnienie ze składek ZUS spowoduje powstanie przychodu w CIT