Bezzwrotne granty dla przedsiębiorców z Małopolski – 9 tys. na każdego pracownika