Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży – zalecenia i wytyczne sanitarne