Pomorskie – dofinansowania unijne dla „branży przemysłu czasu wolnego”