Podsumowanie „tarcz antykryzysowych” – na co może liczyć mikroprzedsiębiorca zatrudniający od 1 do 9 pracowników

Rozumiemy jak łatwo zgubić się w szybko zmieniających się przepisach antykryzysowych. Dlatego po czwartej, prawdopodobnie ostatniej, tarczy antykryzysowej przygotowaliśmy dla Ciebie zebrane informacje na temat pomocy, jaką może otrzymać mikroprzedsiębiorca zatrudniający ...
[Tarcza 4.0] Urlopy, odprawy i ZFŚS w okresie epidemii 

Pracodawca będzie mógł wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy. Będzie miał też możliwość ograniczenia wysokości odpraw i odszkodowań oraz wpłat na ZFŚS.
[Tarcza 4.0] Szybsza wypłata dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy szybciej uzyskają środki na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników. Nie będzie już trzeba co miesiąc składać oświadczenia i zestawienia wynagrodzeń pracowników.
Podsumowanie „tarcz antykryzysowych” – na co może liczyć mikroprzedsiębiorca nie zatrudniający pracowników

Rozumiemy jak łatwo zgubić się w szybko zmieniających się przepisach antykryzysowych. Dlatego po czwartej, prawdopodobnie ostatniej, tarczy antykryzysowej przygotowaliśmy dla Ciebie zebrane informacje na temat pomocy, jaką może otrzymać mikroprzedsiębiorca nie zatrudniaj...
[Tarcza 4.0] Dofinansowania do kredytów obrotowych a podatki  

Dofinansowanie do oprocentowania kredytów obrotowych to nowa forma wsparcia przedsiębiorców. Poniżej przeanalizujemy aspekty podatkowe osiągniętego wsparcia.
[Tarcza 4.0] Polskie spółki nie zostaną przejęte za bezcen z powodu epidemii

Tarcza 4.0 zablokuje wrogie przejęcie polskich spółek przez podmioty spoza UE. Inwestorzy nie wykorzystają osłabienia polskich przedsiębiorców w czasie epidemii COVID-19.
[Tarcza 4.0] Zamówienia publiczne w czasie epidemii – zmiany wprowadzone Tarczą 4.0 dla nowych zamówień

Tarcza 4.0 wprowadza trzy kluczowe zmiany przepisów dla nowo ogłoszonych zamówień publicznych. Po pierwsze, wynagrodzenie będzie wypłacane w ratach, wraz z postępem prac. Po drugie, zabezpieczenie nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia. Po trzecie, wpłata wadium przy zamó...
[Tarcza 4.0] Zamówienia publiczne w czasie epidemii – zmiany wprowadzone Tarczą 4.0

Tarcza 4.0 wprowadza dwie kluczowe zmiany dla wykonawców zamówień publicznych w czasie epidemii. Po pierwsze, zamawiający nie będzie mógł potrącić kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy. Po drugie, zamawiający będzie musiał, a nie tylko mógł, zgodzić się na zmianę umowy,...
Opolskie – bezzwrotne dofinansowanie dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z województwa opolskiego, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, będą mogli otrzymać bezzwrotne dofinansowanie. Nabór wniosków ruszy 25 czerwca. Do zagospodarowania jest ponad 24 milionów złotych.
Podsumowanie „tarcz antykryzysowych” – na co może liczyć mały przedsiębiorca zatrudniający od 10 do 49 pracowników

Rozumiemy jak łatwo zgubić się w szybko zmieniających się przepisach antykryzysowych. Dlatego po czwartej, prawdopodobnie ostatniej, tarczy antykryzysowej przygotowaliśmy dla Ciebie zebrane informacje na temat pomocy, jaką może otrzymać mały przedsiębiorca zatrudniający ...
Podsumowanie „tarcz antykryzysowych” – na co może liczyć mikroprzedsiębiorca zatrudniający od 1 do 9 pracowników

Rozumiemy jak łatwo zgubić się w szybko zmieniających się przepisach antykryzysowych. Dlatego po czwartej, prawdopodobnie ostatniej, tarczy antykryzysowej przygotowaliśmy dla Ciebie zebrane informacje na temat pomocy, jaką może otrzymać mikroprzedsiębiorca zatrudniający ...
[Tarcza 4.0] Urlopy, odprawy i ZFŚS w okresie epidemii 

Pracodawca będzie mógł wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy. Będzie miał też możliwość ograniczenia wysokości odpraw i odszkodowań oraz wpłat na ZFŚS.
[Tarcza 4.0] Szybsza wypłata dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy szybciej uzyskają środki na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników. Nie będzie już trzeba co miesiąc składać oświadczenia i zestawienia wynagrodzeń pracowników.
Podsumowanie „tarcz antykryzysowych” – na co może liczyć mikroprzedsiębiorca nie zatrudniający pracowników

Rozumiemy jak łatwo zgubić się w szybko zmieniających się przepisach antykryzysowych. Dlatego po czwartej, prawdopodobnie ostatniej, tarczy antykryzysowej przygotowaliśmy dla Ciebie zebrane informacje na temat pomocy, jaką może otrzymać mikroprzedsiębiorca nie zatrudniaj...
[Tarcza 4.0] Dofinansowania do kredytów obrotowych a podatki  

Dofinansowanie do oprocentowania kredytów obrotowych to nowa forma wsparcia przedsiębiorców. Poniżej przeanalizujemy aspekty podatkowe osiągniętego wsparcia.
[Tarcza 4.0] Polskie spółki nie zostaną przejęte za bezcen z powodu epidemii

Tarcza 4.0 zablokuje wrogie przejęcie polskich spółek przez podmioty spoza UE. Inwestorzy nie wykorzystają osłabienia polskich przedsiębiorców w czasie epidemii COVID-19.
[Tarcza 4.0] Zamówienia publiczne w czasie epidemii – zmiany wprowadzone Tarczą 4.0 dla nowych zamówień

Tarcza 4.0 wprowadza trzy kluczowe zmiany przepisów dla nowo ogłoszonych zamówień publicznych. Po pierwsze, wynagrodzenie będzie wypłacane w ratach, wraz z postępem prac. Po drugie, zabezpieczenie nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia. Po trzecie, wpłata wadium przy zamó...
[Tarcza 4.0] Zamówienia publiczne w czasie epidemii – zmiany wprowadzone Tarczą 4.0

Tarcza 4.0 wprowadza dwie kluczowe zmiany dla wykonawców zamówień publicznych w czasie epidemii. Po pierwsze, zamawiający nie będzie mógł potrącić kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy. Po drugie, zamawiający będzie musiał, a nie tylko mógł, zgodzić się na zmianę umowy,...
Opolskie – bezzwrotne dofinansowanie dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z województwa opolskiego, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, będą mogli otrzymać bezzwrotne dofinansowanie. Nabór wniosków ruszy 25 czerwca. Do zagospodarowania jest ponad 24 milionów złotych.

Zapisz się do lawlettera!

Wszystkie przepisy #tarczaantykryzysowa w jednym miejscu!
1
2
3
4
5
6
7