Kara za naruszenie zakazu sprzedaży

Wojewoda będzie mógł nałożyć na przedsiębiorców naruszających zakaz lub ograniczenie sprzedaży niektórych produktów karę pieniężną w wysokości do 1 miliona złotych.
Ograniczenia w handlu i usługach hotelarskich

Na stacjach paliw wprowadzony zostanie limit klientów, których będzie można obsługiwać jednocześnie. W generalnym zakazie świadczenia usług hotelarskich pojawi się wyjątek. Jeden wyjątek będzie dotyczył również aptek.
Zakaz prowadzenia niektórych usług

Od 31 marca 2020 r. nie wolno będzie świadczyć usług fryzjerskich, kosmetycznych,  tatuażu i piercingu. Mocno ograniczona zostanie działalność hoteli.
Dalsze ograniczenia w handlu związane ze stanem epidemii

W sklepach i punktach usługowych wprowadzony zostanie limit klientów, których będzie można obsługiwać jednocześnie. Ponadto sklepy budowlane będą musiały być zamknięte w soboty.
Pracownicy sklepów mogą pracować w niedziele w celu przygotowania produktów

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 30 dni po ich odwołaniu pracownicy sklepów będą mogli wykonywać w niedziele prace polegające na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów. Nadal nie będzie można prowadzić sprzedaży.
Najemcy w galeriach zwolnieni z czynszu

Za czas obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni co najmniej 2000 m2 z powodu COVID-19 najemca nie zapłaci czynszu najmu, o ile zgodzi się przedłużyć umowę o 6 miesięcy.
Zmiany w zgłaszaniu wywozu z Polski środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych

Od 24 marca 2020 r. zamiar wywozu i zbycia masek, rękawiczek, gogli, kombinezonów i środków dezynfekcyjnych będzie trzeba zgłosić na minimum 36 godzin przed ich wywozem.
Stan epidemii - ograniczenia w handlu

W związku z ogłoszonym 20 marca br. stanem epidemii zamknięte zostają wyspy handlowe, a także wiele sklepów i punktów usługowych w galeriach handlowych.
Kary za stosowanie cen i marż wyższych niż maksymalne

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) będzie mógł nałożyć na przedsiębiorców kary pieniężne za naruszenie zakazu stosowania cen i marż wyższych niż maksymalne oraz za nieudzielnie informacji lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli.
Kara za naruszenie zakazu sprzedaży

Wojewoda będzie mógł nałożyć na przedsiębiorców naruszających zakaz lub ograniczenie sprzedaży niektórych produktów karę pieniężną w wysokości do 1 miliona złotych.
Ograniczenia w handlu i usługach hotelarskich

Na stacjach paliw wprowadzony zostanie limit klientów, których będzie można obsługiwać jednocześnie. W generalnym zakazie świadczenia usług hotelarskich pojawi się wyjątek. Jeden wyjątek będzie dotyczył również aptek.
Zakaz prowadzenia niektórych usług

Od 31 marca 2020 r. nie wolno będzie świadczyć usług fryzjerskich, kosmetycznych,  tatuażu i piercingu. Mocno ograniczona zostanie działalność hoteli.
Dalsze ograniczenia w handlu związane ze stanem epidemii

W sklepach i punktach usługowych wprowadzony zostanie limit klientów, których będzie można obsługiwać jednocześnie. Ponadto sklepy budowlane będą musiały być zamknięte w soboty.
Pracownicy sklepów mogą pracować w niedziele w celu przygotowania produktów

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 30 dni po ich odwołaniu pracownicy sklepów będą mogli wykonywać w niedziele prace polegające na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów. Nadal nie będzie można prowadzić sprzedaży.
Najemcy w galeriach zwolnieni z czynszu

Za czas obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni co najmniej 2000 m2 z powodu COVID-19 najemca nie zapłaci czynszu najmu, o ile zgodzi się przedłużyć umowę o 6 miesięcy.
Zmiany w zgłaszaniu wywozu z Polski środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych

Od 24 marca 2020 r. zamiar wywozu i zbycia masek, rękawiczek, gogli, kombinezonów i środków dezynfekcyjnych będzie trzeba zgłosić na minimum 36 godzin przed ich wywozem.
Stan epidemii - ograniczenia w handlu

W związku z ogłoszonym 20 marca br. stanem epidemii zamknięte zostają wyspy handlowe, a także wiele sklepów i punktów usługowych w galeriach handlowych.

Zapisz się do lawlettera!

Wszystkie przepisy #tarczaantykryzysowa w jednym miejscu!