Nowy termin na zgłoszenie spółki do rejestru beneficjentów rzeczywistych

Do 13 lipca 2020 r. przesunięto termin na zgłoszenie spółki do rejestru beneficjentów rzeczywistych.
Można zmienić umowy o wykonanie zamówień publicznych

Umowy o wykonanie zamówień publicznych mogą być zmienione, jeżeli z powodu COVID-19 ich prawidłowe wykonanie nie jest możliwe. Zmiana umowy nadal jednak będzie zależna wyłącznie od woli zamawiającego.
Usługi i dostawy potrzebne dla przeciwdziałania COVID-19 bez procedur przetargowych

Zamówienie usług i dostaw niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 jest zwolnione z procedur przetargowych. Podmioty publiczne mogą zamawiać produkty i usługi w sposób zupełnie nieograniczony.
Przedsiębiorcy nie zapłacą wynagrodzenia ZAiKS-owi

Na czas obowiązywania stanu epidemii, przedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku zapłaty wynagrodzenia dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz z opłat abonamentowych.
Umowy najmu lokali użytkowych przedłużone do 30 czerwca 2020 r.

Umowy najmu, które przestałyby obowiązywać po 30 marca 2020 r., ulegną przedłużeniu do 30 czerwca 2020 r. W tym czasie wynajmujący nie będzie mógł wypowiedzieć umowy ani wysokości czynszu.
Umowy najmu lokali mieszkalnych przedłużone do 30 czerwca 2020 r.

Umowy najmu, które przestałyby obowiązywać po 30 marca 2020 r., ulegną przedłużeniu do 30 czerwca. W tym czasie wynajmujący nie będzie mógł wypowiedzieć umowy ani wysokości czynszu.
[Tarcza 2.0] Wydłużone terminy płatności za użytkowanie wieczyste

Termin wniesienia opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste za rok 2020 został wydłużony do 30 czerwca 2020 r.
Nowy termin na zgłoszenie spółki do rejestru beneficjentów rzeczywistych

Do 13 lipca 2020 r. przesunięto termin na zgłoszenie spółki do rejestru beneficjentów rzeczywistych.
Można zmienić umowy o wykonanie zamówień publicznych

Umowy o wykonanie zamówień publicznych mogą być zmienione, jeżeli z powodu COVID-19 ich prawidłowe wykonanie nie jest możliwe. Zmiana umowy nadal jednak będzie zależna wyłącznie od woli zamawiającego.
Usługi i dostawy potrzebne dla przeciwdziałania COVID-19 bez procedur przetargowych

Zamówienie usług i dostaw niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 jest zwolnione z procedur przetargowych. Podmioty publiczne mogą zamawiać produkty i usługi w sposób zupełnie nieograniczony.
Przedsiębiorcy nie zapłacą wynagrodzenia ZAiKS-owi

Na czas obowiązywania stanu epidemii, przedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku zapłaty wynagrodzenia dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz z opłat abonamentowych.
Umowy najmu lokali użytkowych przedłużone do 30 czerwca 2020 r.

Umowy najmu, które przestałyby obowiązywać po 30 marca 2020 r., ulegną przedłużeniu do 30 czerwca 2020 r. W tym czasie wynajmujący nie będzie mógł wypowiedzieć umowy ani wysokości czynszu.
Umowy najmu lokali mieszkalnych przedłużone do 30 czerwca 2020 r.

Umowy najmu, które przestałyby obowiązywać po 30 marca 2020 r., ulegną przedłużeniu do 30 czerwca. W tym czasie wynajmujący nie będzie mógł wypowiedzieć umowy ani wysokości czynszu.

Zapisz się do lawlettera!

Wszystkie przepisy #tarczaantykryzysowa w jednym miejscu!