[Tarcza 4.0] Większe możliwości zmiany warunków pracy dla pracodawców

Pracodawca, u którego wystąpił określony spadek obrotów gospodarczych może dokonać zmiany niektórych warunków pracy zatrudnionych. W związku ze zmianą rozumienia pojęcia spadku obrotów gospodarczych, warunki pracy będzie mogło zmienić więcej pracodawców.
[Tarcza 4.0.] Nowe dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem

Przepisy Tarczy 4.0 wprowadzają możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Świadczenie udzielane jest przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP) z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (F...
[Tarcza 4.0] Praca zdalna – prawa i obowiązki pracodawców

Pracodawcy mogą polecić wykonywanie pracy w sposób zdalny. Muszą zapewnić swoim pracownikom niezbędny sprzęt i materiały do pracy. Mogą również nakazać pracownikom prowadzenie ewidencji wykonywanych czynności.
[Tarcza 4.0] Korzystne zmiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń pracowników z FGŚP

Nowe przepisy przewidują zmiany w obliczaniu spadku obrotów gospodarczych, czyli warunku uzyskania świadczenia. Usprawni to proces wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasy pracy.
[Tarcza 4.0] Samozatrudnieni z etatami otrzymają świadczenie postojowe

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które są zatrudnione na etacie również będą mogły otrzymać świadczenie postojowe. Wniosek o jego przyznanie będzie można złożyć tylko w formie elektronicznej.
Praca biurowa – zalecenia i wytyczne sanitarne

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) przygotował wytyczne sanitarne dotyczące organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii COVID-19.
Wytyczne sanitarne dla pracodawców – lista kontrolna

W ramach walki z COVID-19, Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP), we współpracy z Głównym Inspektorem Pracy, przygotował dla pracodawców ogólne wytyczne sanitarne. Wytyczne zawierają także listę kontrolną umożliwiającą prostą weryfikację przygotowania zakładu pracy do ...
Zmiany związane z czasem pracy i odpoczynkiem pracowników

Jako pracodawca możesz w czasie epidemii dokonywać zmian i wydawać polecenia związane z czasem pracy i odpoczynkiem pracowników. Uprawnienia te dotyczą jedynie określonych grup pracodawców.
[Tarcza 3.0] Praca cudzoziemców bez zezwoleń

Tarcza 3.0 przewiduje, że w czasie epidemii praca cudzoziemców możliwa jest także bez zezwolenia na pracę, lecz pod pewnymi warunkami. Ponadto zmiana warunków pracy cudzoziemca, wynikająca ze skorzystania przez pracodawcę z uprawnień tarczy antykryzysowej, nie powoduje k...
[Tarcza 4.0] Większe możliwości zmniejszania wynagrodzeń pracowniczych

Zgodnie z przepisami Tarczy 4.0 pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20% lub objąć przestojem ekonomicznym pracownika, jeśli w następstwie COVID-19 wystąpił u niego istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. To z kolei przekłada się na możliwości...
[Tarcza 4.0] Większe możliwości zmiany warunków pracy dla pracodawców

Pracodawca, u którego wystąpił określony spadek obrotów gospodarczych może dokonać zmiany niektórych warunków pracy zatrudnionych. W związku ze zmianą rozumienia pojęcia spadku obrotów gospodarczych, warunki pracy będzie mogło zmienić więcej pracodawców.
[Tarcza 4.0.] Nowe dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem

Przepisy Tarczy 4.0 wprowadzają możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Świadczenie udzielane jest przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP) z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (F...
[Tarcza 4.0] Praca zdalna – prawa i obowiązki pracodawców

Pracodawcy mogą polecić wykonywanie pracy w sposób zdalny. Muszą zapewnić swoim pracownikom niezbędny sprzęt i materiały do pracy. Mogą również nakazać pracownikom prowadzenie ewidencji wykonywanych czynności.
[Tarcza 4.0] Korzystne zmiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń pracowników z FGŚP

Nowe przepisy przewidują zmiany w obliczaniu spadku obrotów gospodarczych, czyli warunku uzyskania świadczenia. Usprawni to proces wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasy pracy.
[Tarcza 4.0] Samozatrudnieni z etatami otrzymają świadczenie postojowe

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które są zatrudnione na etacie również będą mogły otrzymać świadczenie postojowe. Wniosek o jego przyznanie będzie można złożyć tylko w formie elektronicznej.
Praca biurowa – zalecenia i wytyczne sanitarne

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) przygotował wytyczne sanitarne dotyczące organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii COVID-19.
Wytyczne sanitarne dla pracodawców – lista kontrolna

W ramach walki z COVID-19, Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP), we współpracy z Głównym Inspektorem Pracy, przygotował dla pracodawców ogólne wytyczne sanitarne. Wytyczne zawierają także listę kontrolną umożliwiającą prostą weryfikację przygotowania zakładu pracy do ...
Zmiany związane z czasem pracy i odpoczynkiem pracowników

Jako pracodawca możesz w czasie epidemii dokonywać zmian i wydawać polecenia związane z czasem pracy i odpoczynkiem pracowników. Uprawnienia te dotyczą jedynie określonych grup pracodawców.
[Tarcza 3.0] Praca cudzoziemców bez zezwoleń

Tarcza 3.0 przewiduje, że w czasie epidemii praca cudzoziemców możliwa jest także bez zezwolenia na pracę, lecz pod pewnymi warunkami. Ponadto zmiana warunków pracy cudzoziemca, wynikająca ze skorzystania przez pracodawcę z uprawnień tarczy antykryzysowej, nie powoduje k...

Zapisz się do lawlettera!

Wszystkie przepisy #tarczaantykryzysowa w jednym miejscu!
1
2
3